​​AUGUST 2019 
08/26/2019  Monday       09:30 AM - 11:30 AM   Advanced Digital Photography​


​SEPTEMBER 2019

09/03/2019  Tuesday       09:30 AM - 11:30 AM   Board Meeting
09/05/2019  Thursday     09:30 AM - 11:30 AM   Mac Class
09/12/2019  Thursday     09:30 AM - 11:30 AM   General Meeting/Tech Help Workshop
09/16/2018   Monday      09:30 AM - 11:30 AM   Basic Digital Photography
09/17/2019   Tuesday     09:30 AM - 11:30 AM   Genealogy with Nancy and Don
09/19/2019   Thursday    09:30 AM - 11:30 AM   Microsoft Office 
09/23/2019   Monday      09:30 AM - 11:30 AM   Advanced Digital Photography 
09/26/2019  Thursday     09:30 AM - 11:30 AM   iPad/iPhone Class


                                                                                                                              Updated 8/23/2019